AUXILIO JUDICIAL, ACCESO LIBRE, RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS